0684 30149

Entreprenad

Vi utför de flesta förekommande entreprenad- och markarbeten. Både på egen entreprenad och som underleverantör på större byggen.

Åt privatpersoner utför vi bland annat dräneringar, planering av infarter, schaktning av husgrunder, enskilda avloppsanläggningar (trekammarbrunn, infiltration) m.m.
Byggbolag samt exploatörer anlitar oss för schaktning av husgrunder, vägar, VA-arbeten, rör – och kabelschakter, samt sprängning m.m.

Här är några av de arbeten vi utför och kontakta oss gärna om ni har andra spännande uppdrag på gång:

 

 • Exploatering av markområden; Vi bryter vägar, spränger, gräver vatten/avlopp samt är behjälplig med återsådd
 • Grävning, planering av tomter, samt utsättning av hus och industribyggen
 • Vägbyggnadsarbeten
 • Dikning
 • Snöröjning
 • Transporter
 • Grusförsäljning
 • Vatten och avlopp
 • Mark- och schaktarbeten
 • Skogsavverkning
 • Slyröjning
 • Hustransporter


Vemdalens Åkeri

Sätervägen 2
840 92 Vemdalen
Tel 0684 30149
Fax 0684-30290
E-post info@akeriet.se


© Vemdalens Åkeri www.akeriet.se