0684 30149

Försäljning

Vi har egen bergtäkt där vi bryter fram material.
Sten, krossprodukter, sand, jord och fyllnadsmassor.

Användningsområden
I denna lista får du tips om vilket material som är mest lämpligt för just ditt ändamål.

 

Materialsort Användningsområde
0-8 Skyddssand Rörgravar, runt rör och elkablar
0-20 Slitlager Infarter, ytskikt på vägar
0-40: Bärlager Fyllnadsmaterial
0-80: Förstärkningslager Fyllnadsmaterial
8-16 Singel Dräneringar runt rör, hus och grundarbeten. Grusgångar
16-32 Singel Makadam, dräneringssingel runt hus, dekoration m.m.

Volym och vikt

 

m3 / ton Material 3-axl bil 4-axl bil
1 m3 = ca 1,6 ton Bärlager, slitlager och förstärkningslager ca 11-13 ton ca 15-17 ton
1 m3 = ca 1,4 ton Sand och singel ca 11-13 ton ca 13-14 ton
Vi har även försäljning av begagnade maskiner, VA-artiklar och däck.


Vemdalens Åkeri

Sätervägen 2
840 92 Vemdalen
Tel 0684 30149
Fax 0684-30290
E-post info@akeriet.se


© Vemdalens Åkeri www.akeriet.se