0684 30149

Referenser

Några av våra större kunder är: Skistar, Härjedalens kommun VA, Vemdalen Rekreation Skalspasset, Vemahandel, Vemdalen Rekreation Klockarfjället, PEAB, HP-Mark, Trångsvikens Bygg, Vemdalsfastigheter, SVEVIA.

 

Några av de större uppdragen har varit: 

 

  • Från år 2000 och framåt: Exploatering av Björnvallen, Björnrike. Brytning av vägar, grävning av VA, sprängningar, schaktning.
  • År 2005 Exploatering av Ströms område, Vemdalsskalet. Brytning av vägar, grävning av VA, sprängningar, schaktning.
  • 2005; Exploatering av Skalspasset, Vemdalsskalet. Brytning av vägar, grävning av VA, sprängningar, terrassering, schaktning och röjning av slalombackar.
  • 2009: Exploatering av Skalshöjden, Vemdalsskalet: Brytning av vägar, grävning av VA, sprängningar, schaktning.
  • 2010: Exploatering av området vid Grizzly Express, Björnrike: Brytning av vägar, grävning av VA, schaktning.
  • 2010/2013: Exploatering av Klockarfjället, Vemdalsskalet: Brytning av vägar, grävning av VA, schaktning.


Vemdalens Åkeri

Sätervägen 2
840 92 Vemdalen
Tel 0684 30149
Fax 0684-30290
E-post info@akeriet.se


© Vemdalens Åkeri www.akeriet.se